Voor- en naschoolse opvang

Voor- & naschoolse opvang

Voor- & naschoolse opvang op school

Op onze school richten we zelf voor- & naschoolse opvang in.
Deze opvang wordt telkens begeleid door juf Carine.
Je kan haar telefonisch bereiken op werkdagen tussen 7u en 19u op het nummer 0499 77 46 12.

Er is elke schooldag voorschoolse opvang van 7u00 tot 8u35. 
Er elke schooldag naschoolse opvang van 15u45 tot 18u.
Op woensdag is er op school naschoolse opvang van 12u00 tot 12u30. 

Het eerste kwartier na einde schooltijd wordt er gratis opvang voorzien.
Verder betaalt u €0,60 per begonnen kwartier.

Onze opvang sluit om 18u de deuren. Het kan natuurlijk een keertje voorkomen dat je te laat komt om je kind op te halen. Daar hebben wij dan ook alle begrip voor. Denk eraan om in dit geval altijd juf Carine of de directie te verwittigen.

Mocht je echter regelmatig te laat komen, dan zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen. Je wordt hiervan dan persoonlijk op de hoogte gebracht.

 

Voor- & naschoolse opvang op woensdagnamiddag & schoolvakanties

Stekelbees ‘t Warreltje: vanaf 3 jaar 

Landelijke Kinderopvang organiseert in opdracht van het gemeentebestuur, buitenschoolse opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die wonen of schoolgaan in de gemeente Ravels.

‘t Warreltje is gelegen aan het Eykantpad 4 in Weelde.
Kinderen kunnen hier, onder professionele begeleiding, op een leuke en boeiende manier hun vrije tijd doorbrengen.

Openingsmomenten op woensdagmiddag 

Tijdens het schooljaar is ’t Warreltje open op woensdag van 12.00 tot 18.00 uur.
Vanuit alle Ravelse scholen is busvervoer voorzien.

Ouders kunnen hun kind ook zelf brengen. Indien uw kind later dan 13.30 uur toekomt, neemt u vooraf contact op met de begeleiding zodat zij hiermee rekening kunnen houden in de planning. Dit kan op volgend telefoonnummer : 014/65 53 96

Tijdens de schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties is ‘t Warreltje open van 7.00 tot 18.00 uur.

De werking is voorbehouden voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar gedurende de paasvakantie en de zomervakantie. De kinderen van de lagere school kunnen dan terecht op de gemeentelijke speelpleinwerking Wirrel Warrel.

De gemeente stelt hun werking open voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar tijdens de krokusvakantie en de herfstvakantie.

Tijdens de kerstvakantie is de opvang gesloten.

Voor de vakantieopvang is vooraf reserveren verplicht.

Voor de tarieven en de aanmeldingsprocedures kan u terecht op de website.