Instapdagen

Onze instapdagen

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs voor het schooljaar 2019 – 2020 op school beginnen op de volgende instapdagen:

  • Maandag 9 november 2020
  • Maandag 4 januari 2021
  • Maandag 1 februari 2021
  • Maandag 22 februari 2021
  • Maandag 19 april 2021
  • Maandag 17 mei 2021

Dit betekent dat een kleuter aanwezig mag zijn vanaf de eerste instapdag nadat de kleuter twee jaar en zes maanden geworden is. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag instappen.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan instappen zonder rekening te houden met de instapdagen.
Per instapdatum voorzien wij 2 oefendagen waarop uw instapper al eens mag komen proeven van een schooldagje op Blink!