Instapdagen

Onze instapdagen

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs voor het schooljaar 2021 – 2022 op school beginnen op de volgende instapdagen:

  • Woensdag 1 september 2021
  • Maandag 8 november 2021
  • Maandag 10 januari 2022
  • Maandag 7 maart 2022
  • Dinsdag 19 april 2022
  • Maandag 30 mei 2022

Dit betekent dat een kleuter aanwezig mag zijn vanaf de eerste instapdag nadat de kleuter twee jaar en zes maanden geworden is. Vóór de instapdag mag een kleuter tussen twee jaar en zes maanden en drie jaar niet op school aanwezig zijn. Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag instappen.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan instappen zonder rekening te houden met de instapdagen.
Per instapdatum voorzien wij 2 oefendagen waarop uw instapper al eens mag komen proeven van een schooldagje in Blink!