Een schooldag in Blink

Hoe ziet een schooldag op Blink eruit?

Een schooldag in Blink

Inlooptijd

Onze inlooptijd staat volledig in het teken van een warme, rustige start in familiale sfeer.
De kinderen kunnen zich ‘s morgens met hun klasgenootjes voorbereiden op een dag in de klas. Ouders begeleiden hun kinderen naar de klasdeur en kunnen de leerkrachten aanspreken.

Wij gaan dus niet van start met een gezamenlijke speeltijd op de speelplaats.
Tussen 8u35 en 8u50 kunnen onze kinderen op hun eigen tempo hun klas binnenstappen en kiezen we resoluut voor een blinkende start van de schooldag.

Eerlijke kring

De eerlijke kring kondigt de echte start van onze schooldag aan. Tijdens dit kringmoment wordt er actief aandacht gegeven aan de gevoelens en verhalen van onze kinderen. Kinderen leren op een constructieve manier aan de hand van onze leerlijn hoe ze een luisterend oor kunnen bieden aan hun klasgenootjes en hoe ze hun eigen emoties kunnen delen.

Anderzijds staat onze eerlijke kring ook voor de input van de leerlingen. Heeft er een leerling iets interessant te vertellen wat kan leiden tot nieuwe leerinhouden, dan zal de leerkracht deze kans actief aangrijpen. Heeft de klasgroep die dag geen input, dan zorgt de leerkracht zelf voor de nodige inhouden.

Voormiddagprogramma

Ons voormiddagprogramma staat volledig in het teken van het verwerven van kennis, vaardigheden en inzichten en dit op de verschillende domeinen van Nederlands en wiskunde (& Frans vanaf het 5e leerjaar).

Met behulp van onze bouwstenen streven we op een innovatieve manier naar een evenwichtig aanbod van zelfgestuurd leren. We brengen onze kinderen in allerlei situaties waarbij ze hun eigen leren in handen moeten nemen, helpen hen hierbij en zorgen ervoor dat de leerwinsten zo hoog mogelijk liggen. Onze leerkrachten zetten hierbij hun rol als coach voorop en stimuleren elk kind in hun leerproces.

Namiddagprogramma

Onze namiddagen worden gevuld met de vakken WO, muzische vorming, lichamelijke opvoeding en media. Ook hier vormen onze leerplannen en eindtermen steeds het uitgangspunt van de lessen en activiteiten.

Toch gaan we ook hier een stapje verder en kiezen we er bewust voor om de talenten van onze leerkrachten structureel in te zetten en geven onze specialisten ook in andere klassen deze vakken.

Afsluitronde

Een schooldag op BLINK eindigt steeds met een reflectiemoment waarop de klas samen met de leerkracht terugblikt op de dag.

Wat hebben we vandaag geleerd? Wat vond je leuk/ minder leuk? Heb je vandaag een talent kunnen gebruiken?

Dit reflectiemoment kan op verschillende manieren plaatsvinden; van een kort vraag- gestuurd gesprekje tot een uitgebreide slotkring. Daarna zit de dag er op en gaan we naar huis om er de dag nadien weer een nieuwe BLINK- dag van te maken!