Talentwerking

Blinken, bespreken & benutten!

BLINKEN

In Talentenschool BLINK stellen we het ontdekken en benoemen van ieders talenten centraal.

BESPREKEN

Doorheen de schoolloopbaan creëren we kansen om ook van anderen te leren en bieden we zoveel mogelijk nieuwe uitdagingen aan waarbij kinderen hun vaardigheden en competenties verder kunnen ontplooien.

BENUTTEN

We zetten de talenten van kinderen én leerkrachten actief in en laten alle betrokken partijen leren van en met elkaar. Zelfstandigheid en ondernemingszin zetten we hier met veel goesting voorop!

Doorheen de schoolloopbaan gaan we samen met jouw kind op zoek naar zijn/haar eigen talenten, vaardigheden en competenties.

De kleutercarrière staat volledig in het teken van ‘Ik ben IK’.

Wie ben ik? Wat vind ik leuk/ minder leuk? Wat kan ik goed/ nog niet zo goed? Aan de hand van gevarieerde en speelse activiteiten gaan de kinderen samen op ontdekkingsreis en maken ze kennis met hun eigen, unieke IK-je.

Vanaf de lagere school zoomen we samen met jouw kind dieper in op zijn/haar eigen persoonlijke vaardigheden, competenties en attitudes.

Aan de hand van onze talentenkaarten zoeken we samen uit wat je comfortzone is en waar je valkuilen en groeimarges zich bevinden. Op het einde van de lagere school beschikt jouw kind over een talentenkaart waarmee ze klaar zijn voor de volgende stap in hun onderwijsloopbaan.

Naast talent(h)erkenning speelt ook talentontwikkeling een belangrijke rol in onze school.

TalentTrainingen helpen om werkpunten aan te pakken. Zijn er veel ruzies? Dan organiseren we een TalentTraining rond vriendschap. Lopen groepswerken niet zo vlot? Dan gaan we samen aan de slag in een workshop rond leiderschap.

TalentTrainingen worden gegeven door externen of door onze eigen gediplomeerde kindercoach in samenwerking met onze leerkrachten. Alle TalentTrainingen die jij hebt gevolgd komen op je Talentenkaart. 

In alle klassen worden op regelmatige basis talententrainingen aangeboden. Vanaf het eerste leerjaar hebben zowel de kinderen als de ouders vooraf mee inspraak in de keuze van de talententrainingen.  Deze keuze kan met andere woorden afgestemd worden naar individuele behoeften.