Flexplekken

Flexen? Graag!

Wat zijn flexplekken?

Doorheen onze school kan je verschillende WERKPLEKKEN terugvinden waar kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.
Bij instructiemomenten kan je ergens anders zitten dan tijdens de verwerking van de leerstof of bij het maken van opdrachten.

Binnen onze visie op flexplekken zorgen wij voor een VERTICALE OPBOUW van K1 tot L6. Onze kinderen leren stapsgewijs om ook buiten de klasmuren aan de slag te gaan en kunnen actief op zoek naar een werkplek die ook echt WERKT voor hen. Binnen deze opbouw houden wij tevens rekening met individuele verschillen, ergonomie, leerstijlen…

Waarom kiezen wij voor flexplekken?

Door als school te kiezen voor flexplekken geven wij onze kinderen de kans om hun eigen keuzes in hun leerproces te maken.

Omdat KUNNEN KIEZEN betekent dat je invloed hebt op wat je doet. Het vergroot je gevoel voor autonomie.
Er zijn ongelooflijk veel factoren die het in de klas aangenaam maken. Keuzevrijheid is er ééntje van. KEUZEVRIJHEID verhoogt de MOTIVATIE bij leerlingen. Kinderen leren stapsgewijs kiezen en leren dus omgaan met vrijheid. Ook in de les.

Daarnaast is het in een klaslokaal soms bijzonder lastig om veel te BEWEGEN en beweging, zo blijkt keer op keer uit onderzoek, is bijzonder goed voor iedereen. Er is inmiddels al in veel onderzoeken aangetoond dat veel bewegen een gunstig effect heeft op prestaties, welbevinden en de algemene fysieke en mentale gezondheid van zowel kinderen als volwassenen.

Rol van de leerkracht

Wanneer leerlingen ervoor kiezen om te werken aan een flexplek, nemen onze leerkrachten een coachende rol aan.
Omdat de leerkrachten zich opstellen als COACH, leren kinderen om heel zelfstandig te leren en te ontdekken. Er staat niet voortdurend iemand voor de klas naar wie ze moeten kijken. Onze kinderen ontwikkelen op deze manier ONDERNEMINGSVAARDIGHEDEN die later nog veel van pas zullen komen.

De leerkrachten laten ruimte voor de ZELFSTURENDE INBRENG van de kinderen en laten de kinderen hun leeromgeving zelf mee bouwen, maar ze bepalen nog wel steeds wat de beste ruimte voor een bepaalde activiteit is. Kinderen die behoefte hebben aan een vaste plek krijgen een eigen zitplaats.

  • “De ene leerling werkt liever alleen, de andere liever samen. Dit alles met de wetenschap dat iedereen anders is en dat verschillen er mogen zijn. We gaan de talenten die we bezitten tot zijn recht laten komen in Blink!”