Visie op leren

Onze visie op leren

Wat onze kinderen leren ligt vast in onze leerplannen en eindtermen.
Het verschil zit in HOE je het beste leert.

Bij ons staat ontdekkend leren en samenwerken centraal.

De kinderen nemen hun eigen leerproces zelf mee in handen en worden gestimuleerd om op
een zelfonderzoekende manier aan de slag te gaan.

Onze visie op leren is gebaseerd op zes bouwstenen.
Deze bouwstenen worden elke dag bewust door onze leerkrachten ingezet.

 

  • actief leren: de kinderen pakken de leerstof zelf aan en gaan actief aan de slag.
  • betekenisvol leren: de kinderen verwerken leerstof gerelateerd aan hun leefwereld.
  • sociaal leren: de kinderen leren van en met elkaar, door samen te werken en zich in te leven in de ander.
  • zelfontdekkend leren: de kinderen zoeken zelf dingen uit om tot nieuwe inzichten te komen.
  • zelfreflecterend leren:  de kinderen leren bewust nadenken over hoe ze leren en maken zo een positieve studiekeuze..
  • zelfregulerend leren: de kinderen plannen zelf taken en opdrachten en verwerven 21eeuwse vaardigheden.

In heel het onderwijsproces heeft de leerkracht een belangrijke rol.
Onze leerkrachten nemen op de klasvloer de rol van coach aan en begeleiden en ondersteunen onze kinderen waar nodig.